Rezultaty

Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie opinię jej autorów a Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Kompendium - rekomendacje i dobre praktyki dotyczące goszczenia praktykantów międzynarodowych mobilności zawodowych programu Erasmus+

Kompendium zawiera dobre praktyki, rekomendacje, szablony dokumentów (np. narzędzie do ewaluacji firm goszczących, narzędzie do oceny mentora), w celu wsparcia i oceny firm goszczących. Kompendium identyfikuje problematyczne obszary występujące w różnych firmach goszczących i pokazuje, jak rozwiązywać problemy związane z goszczeniem zagranicznych praktykantów VET, w szczególności: różnice kulturowe, problemy z komunikacją, zasady współpracy, zadania mentorskie itp. Dodatkowo znajduje się w nim sekcja związana z wymaganiami jakie muszą spełniać mentorzy (w tym umiejętności psychologiczno-pedagogiczne). Kompendium zawiera również system ewaluacji i oceny organizacji goszczących.

Kompendium jest dostępne w czterech wersjach językowych:

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK POLSKI

JĘZYK HISZPAŃSKI

JĘZYK WŁOSKI

Szkolenie Online dla Mentorów

Szkolenia online dla mentorów to odpowiedź na zidentyfikowane i zweryfikowane potrzeby organizacji goszczących w zakresie wsparcia w przygotowaniu międzynarodowych projektów w sektorze VET . Szkolenie obejmuje takie tematy jak: problemy kulturowe i komunikacyjne, autoprezentacja praktykantów, zasady przydzielania zadań i ich weryfikacji, metody oceniania i kontroli pracy, zakres niezbędnego wsparcia dla uczniów, częste problemy i sposoby radzenia sobie z nimi.

Szkolenie jest dostępne w języku angielskim:

Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+

Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku

zst.klodzko.pl

zst.klodzko@ng.pl

(074) 867 24 13

 

 

© Copyright 2020-2022 Zespol Szkol Technicznych w Klodzku