Partnerzy

Partnerstwo w Europe for VET+ 2

Każdy partner został wybrany ze względu na jego unikalne doświadczenie w sektorze VET. Poniżej znajdziesz więcej informacji o każdej organizacji. Dodatkowo osiągniemy następujące wyniki:

Zespol Szkol Technicznych w Klodzku

Lider Projektu

Nasza szkoła zatrudnia prawie 70 nauczycieli oraz edukuje niemalże 500 studentów.

W naszej szkole kształcimy na kierunkach: technik budowlany, technik logistyk, technik energetyki odnawialnej, technik prac biurowych, technik spedytor (nowy kierunek od tego roku) oraz zasadnicza szkoła zawodowa o specjalności tynkarz, monter suchej zabudowy w budownictwie, tapicer.

Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku od 2015 roku skutecznie realizuje projekty w ramach programu Erasmus+ KA102 w ramach sektora VET. Do tej pory udało nam się z powodzeniem zrealizować cztery projekty mobilności. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w sektorze VET, zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie strategicznego partnerstwa służącego rozwojowi jakości w sektorze VET – Europa dla VET+, które zakończyło się w 2021 roku. Projekt ten – Europa dla VET+ 2 jest kontynuacją nasze wysiłki w konsekwentnym rozwoju jakości w sektorze VET.

Lotnicze Zakłady Naukowe

Partner z Polski

Lotnicze Zakłady Naukowe (LZN) to zespół szkół, w skład którego wchodzi technikum i szkoła zawodowa. Kształcimy młodzież w zawodach: mechatronika, mechanika, mechanika lotnicza, obsługa lotniskowa, logistyka i eksploatacja portów i terminali, operator maszyn tnących, monter mechatronik.

Jesteśmy konkurencyjni na wrocławskim rynku edukacyjnym, ponieważ zainteresowanie młodych ludzi skupia się na możliwości zdobycia atrakcyjnych kwalifikacji, które jesteśmy w stanie zapewnić. Wysoki poziom profesjonalnego sprzętu gwarantuje ciągłe unowocześnianie niezbędnego profesjonalnego sprzętu zawodowego. Silnie współpracujemy z najlepszymi firmami w naszym regionie. Zajęcia z mechanikiem/mechanikiem lotniczym są objęte patronatem UTC AEROSPACE SYSTEMS. Firma BOSCH objęła patronatem klasę technik mechatronik.

Od pięciu lat aktywnie uczestniczymy również w programie Erasmus+, realizując zagraniczne praktyki zawodowe dla naszych studentów. Poprzez te projekty dążymy do lepszego przygotowania młodych ludzi do zawodowych start-upów w dynamicznie rozwijających się branżach specjalistycznych (logistyka, mechatronika). Udział w tych projektach pozwala naszym studentom na zdobycie doświadczenia zawodowego i nabycie umiejętności zawodowych, rozwijanie umiejętności językowych, interpersonalnych, samodzielności i mobilności w obcym kraju. W ramach tego projektu nasi uczniowie wyjechali do Włoch, Hiszpanii i na Maltę, gdzie z powodzeniem odbyli miesięczne praktyki zawodowe.

ASOCIACION MUNDUS – UN MUNDO A TUS PIES

Partner z Hiszpanii

Asociación Mundus jest organizacją non-profit, która została założona w 2013 roku i ma siedzibę w Saragossie i Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Misją jest promowanie edukacji, wolontariatu, uczenia się międzykulturowego i uczenia się przez całe życie z podejścia edukacji pozaformalnej, aby wspierać bardziej integracyjne, zróżnicowane i świadome społeczeństwo.

Jej głównym zadaniem jest zarządzanie międzynarodowymi projektami mobilności w celach edukacyjnych – staże zawodowe, wolontariat, wymiany młodzieży, szkolenia i projekty strategiczne – dla młodzieży i profesjonalistów.

Asociación Mundus zrealizowało kilka projektów m.in. w ramach Erasmus+, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europa dla Obywateli i PON. W związku z tym stowarzyszenie ma szerokie doświadczenie w koordynowaniu i wdrażaniu projektów aktywnego obywatelstwa i wzmacniania pozycji młodzieży, projektów mobilności (EVS/CES, wymiany młodzieży, mobilności pracowników młodzieżowych, KA2…), a także projektów Erasmus+ VET (zarówno jako goszczenie, jak i wysyłanie).

IFOM (Institute for Training, Employment and Learning Mobility)

Partner z Włoch

IFOM (Instytut Szkoleń, Zatrudnienia i Mobilności Uczenia się) jest ośrodkiem kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), który mocno wierzy i wspiera uczenie się w miejscu pracy, uczenie mobilne, praktyki zawodowe i szkolenia zawodowe zarówno na poziomie lokalnym, jak i europejskim.

Naszym celem jest wspieranie poprawy jakości i doskonalenie w kształceniu i szkoleniu, jednocześnie wzmacniając szanse na zatrudnienie, koncentrując się zwłaszcza na tych, którzy mają mniejsze szanse na znalezienie pracy. Wykorzystujemy szkolenia i mobilność jako narzędzia do zwiększania szans na zatrudnienie i zmniejszania luki w umiejętnościach między edukacją a rynkiem pracy.

IFOM jest aktywny zarówno na poziomie regionalnym, jak i międzynarodowym, gdzie współpracuje z organizacjami o podobnych poglądach w celu wspierania zatrudnialności młodzieży oraz poprawy jakości kształcenia i szkolenia poprzez opracowywanie innowacyjnych ścieżek i metod uczenia się oraz wdrażanie programów mobilności edukacyjnej. IFOM w szczególności współpracuje z organizacją non-profit YouNet, z którą rozwija projekty mobilności edukacyjnej w ramach programów europejskich, takich jak Erasmus+ i Europejski Fundusz Społeczny.

​IFOM ustanawia programy przyuczania do zawodu i staży, skupiając się w szczególności na młodych ludziach niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (NEET) oraz uczniów szkół zawodowych. Organizujemy wysokiej jakości i dostosowane ​doświadczenia zawodowe dla swoich studentów, studentów innych włoskich i europejskich instytucji oraz dla młodzieży NEET.IFOM wspiera European Alliance for Apprenticeships w jego misji promowania programów i inicjatyw praktyk zawodowych w całej Europie.

SUN DREAMS GLOBAL S.L.

Partner z Wysp Kanaryjskich

Sun Dreams Global SL to organizacja zrodzona dzięki sumie umiejętności i doświadczeń zdobytych w ciągu ostatnich 3 lat w zakresie aplikacji, zarządzania i realizacji europejskich projektów w dziedzinie edukacji. Siedziba organizacji znajduje się Wyspach Kanaryjskich, z siedzibą na Fuerteventurze, Hiszpania.

Podstawową działalnością organizacji jest zarządzanie i koordynacja mobilności w Europie; organizowanie praktyk zawodowych zgodnie z oczekiwaniami szkół i uczniów; zapewnienie wysokiej jakości firm, które mogą zaoferować doświadczenie na poziomie odpowiednim do wymagań programów nauczania, oferując usługi niezbędne do organizacji i rozwoju mobilności zawodowych z doskonałym skutkiem;

Misją w SUN DREAMS GLOBAL jest pomoc młodym ludziom w trakcie mobilności zawodowej w przeżyciu osobistego i zawodowego doświadczenia, aby sprostać prawdziwym wyzwaniom życia zawodowego, gdzie wartość rekrutacji szybko zmienia się z treści na umiejętności takie jak dostosowanie do zmian, umiejętność pracy w zespole, samozarządzanie i przywództwo, samokontrola finansowa i osobista czy też możliwość samorozwoju.

SUN DREAMS GLOBAL oferuje praktyki zawodowe w wielu branżach, między innymi: turystyka i hotelarstwo, logistyka, IT, administracja, marketing i komunikacja, służba zdrowia itp.

Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+

Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku

zst.klodzko.pl

zst.klodzko@ng.pl

(074) 867 24 13

 

 

© Copyright 2020-2022 Zespol Szkol Technicznych w Klodzku