PARTNERZY

Partnership in Europe for VET+ 2

Każdy partner został wybrany ze względu na jego unikalne doświadczenie w sektorze VET. Poniżej znajdziesz więcej informacji o każdej organizacji. Dodatkowo osiągniemy następujące wyniki:

Zespol Szkol Technicznych w Klodzku

Lider Projektu

Nasza szkoła zatrudnia prawie 70 nauczycieli oraz edukuje niemalże 500 studentów.

W naszej szkole kształcimy na kierunkach: technik budowlany, technik logistyk, technik energetyki odnawialnej, technik prac biurowych, technik spedytor (nowy kierunek od tego roku) oraz zasadnicza szkoła zawodowa o specjalności tynkarz, monter suchej zabudowy w budownictwie, tapicer.

Zespol Szkol Technicznych in Kłodzko since 2015 effectively implements projects within the Erasmus+ KA102  within VET sector. So far, we have managed to successfully implement four mobility projects. Thanks to our extensive experience in the VET sector, we have decided to launch a strategic partnership to serve the development of quality in the VET sector – Europe for VET + which has ended in 2021. This project – Europe for VET+ 2 is the continuation of our efforts in consistent development of quality in VET sector.

Lotnicze Zaklady Naukowe

Partner z Polski

Lotnicze Zakłady Naukowe (LZN) to zespół szkół, w skład którego wchodzi technikum i szkoła zawodowa. Kształcimy młodzież w zawodach: mechatronika, mechanika, mechanika lotnicza, obsługa lotniskowa, logistyka i eksploatacja portów i terminali, operator maszyn tnących, monter mechatronik.

Jesteśmy konkurencyjni na wrocławskim rynku edukacyjnym, ponieważ zainteresowanie młodych ludzi skupia się na możliwości zdobycia atrakcyjnych kwalifikacji, które jesteśmy w stanie zapewnić. Wysoki poziom profesjonalnego sprzętu gwarantuje ciągłe unowocześnianie niezbędnego profesjonalnego sprzętu zawodowego. Silnie współpracujemy z najlepszymi firmami w naszym regionie. Zajęcia z mechanikiem/mechanikiem lotniczym są objęte patronatem UTC AEROSPACE SYSTEMS. Firma BOSCH objęła patronatem klasę technik mechatronik.

Od pięciu lat aktywnie uczestniczymy również w programie Erasmus+, realizując zagraniczne praktyki zawodowe dla naszych studentów. Poprzez te projekty dążymy do lepszego przygotowania młodych ludzi do zawodowych start-upów w dynamicznie rozwijających się branżach specjalistycznych (logistyka, mechatronika). Udział w tych projektach pozwala naszym studentom na zdobycie doświadczenia zawodowego i nabycie umiejętności zawodowych, rozwijanie umiejętności językowych, interpersonalnych, samodzielności i mobilności w obcym kraju. W ramach tego projektu nasi uczniowie wyjechali do Włoch, Hiszpanii i na Maltę, gdzie z powodzeniem odbyli miesięczne praktyki zawodowe.

ASOCIACION MUNDUS – UN MUNDO A TUS PIES

Partner z Hiszpanii

Asociación Mundus is a non-profit organization that was set up in 2013 and has headquarters in Zaragoza and Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). The mission is to promote education, volunteering, intercultural and long-life learning from a non-formal education approach, so as to foster a more inclusive, diverse and conscious society.

Its main task is to manage international mobility projects for learning purposes – work internships, volunteering, youth exchanges, training courses and strategic projects- for youngsters and professionals.

Asociación Mundus has implementad several projects in the frame of Erasmus+, European Social Fund, Europe for Citizens and PON, among others. Thus, the association has a wide experience coordinating and implementing projects of active citizenship and youth empowerment, mobility projects (EVS/CES, youth exchanges, youth workers mobilities, KA2…), as well as Erasmus+ VET projects (both as hosting and as sending organization).

IFOM (Institute for Training, Employment and Learning Mobility)

Partner z Włoch

IFOM (Instytut Szkoleń, Zatrudnienia i Mobilności Uczenia się) jest ośrodkiem kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), który mocno wierzy i wspiera uczenie się w miejscu pracy, uczenie mobilne, praktyki zawodowe i szkolenia zawodowe zarówno na poziomie lokalnym, jak i europejskim.

Naszym celem jest wspieranie poprawy jakości i doskonalenie w kształceniu i szkoleniu, jednocześnie wzmacniając szanse na zatrudnienie, koncentrując się zwłaszcza na tych, którzy mają mniejsze szanse na znalezienie pracy. Wykorzystujemy szkolenia i mobilność jako narzędzia do zwiększania szans na zatrudnienie i zmniejszania luki w umiejętnościach między edukacją a rynkiem pracy.

IFOM jest aktywny zarówno na poziomie regionalnym, jak i międzynarodowym, gdzie współpracuje z organizacjami o podobnych poglądach w celu wspierania zatrudnialności młodzieży oraz poprawy jakości kształcenia i szkolenia poprzez opracowywanie innowacyjnych ścieżek i metod uczenia się oraz wdrażanie programów mobilności edukacyjnej. IFOM w szczególności współpracuje z organizacją non-profit YouNet, z którą rozwija projekty mobilności edukacyjnej w ramach programów europejskich, takich jak Erasmus+ i Europejski Fundusz Społeczny.

​IFOM establishes apprenticeships and traineeships schemes focusing especially on young people not in education, employment or training (NEET) and vocational students. We organise high-quality and tailored ​work experiences for its students, for the students of fellow Italian and European institutions and for NEETs.IFOM supports the European Alliance for Apprenticeships in its mission to promote apprenticeship schemes and initiatives across Europe.

SUN DREAMS GLOBAL S.L.

Partner z Wysp Kanaryjskich

Sun Dreams Global SL to organizacja zrodzona dzięki sumie umiejętności i doświadczeń zdobytych w ciągu ostatnich 3 lat w zakresie aplikacji, zarządzania i realizacji europejskich projektów w dziedzinie edukacji. Siedziba organizacji znajduje się Wyspach Kanaryjskich, z siedzibą na Fuerteventurze, Hiszpania.

Podstawową działalnością organizacji jest zarządzanie i koordynacja mobilności w Europie; organizowanie praktyk zawodowych zgodnie z oczekiwaniami szkół i uczniów; zapewnienie wysokiej jakości firm, które mogą zaoferować doświadczenie na poziomie odpowiednim do wymagań programów nauczania, oferując usługi niezbędne do organizacji i rozwoju mobilności zawodowych z doskonałym skutkiem;

Misją w SUN DREAMS GLOBAL jest pomoc młodym ludziom w trakcie mobilności zawodowej w przeżyciu osobistego i zawodowego doświadczenia, aby sprostać prawdziwym wyzwaniom życia zawodowego, gdzie wartość rekrutacji szybko zmienia się z treści na umiejętności takie jak dostosowanie do zmian, umiejętność pracy w zespole, samozarządzanie i przywództwo, samokontrola finansowa i osobista czy też możliwość samorozwoju.

SUN DREAMS GLOBAL offers professional apprenticeships in many industries, including among others: tourism and hostelry, logistics, IT, administration, marketing and communication, healthcare, etc.

pl_PLPolski