Informacje o Projekcie

Europe for VET+ 2

The main goal of the project is to improve the quality of activities in VET sector projects implemented by the partners participating in the
Europe for VET + 2 project. In particular, to improve the quality of work of project teams and project management.

Compendium

The Compendium will include good practices, recommendations, document templates (like hosting company evaluation tool, tutor evaluation tool), in order to support and evaluate hosting companies. The Compendium will identify problematic areas occurring in different hosting companies and will show how to solve problems related to hosting international VET students, in particular: cultural differences, communication problems, cooperation rules, mentoring tasks, etc. In addition there will be a section related to the requirements which tutors (student supervisors at the companies) have to meet  (including psychological and pedagogical recommendations

Training course for tutors

As one of the results our Partnership will develop also professional training programme for tutors.

Badania

During our project we will conduct extensive research. Within it’s scope there will be analysis of needs and expectations of over 20 institutions in Poland, Italy, Spain.

Nowe kontakty

Nasz projekt daje nam możliwość zorganizowania 6 międzynarodowych spotkań. Podczas tych spotkań będziemy mieli okazję odwiedzić inne kraje, instytucje goszczące i wysyłające oraz nawiązać nowe kontakty.

Poprawa jakości w VET

Będziemy współpracować w naszym Partnerstwie w celu wypracowania procedur, dokumentów i mechanizmów zarządzania projektami VET. Będziemy mogli zobaczyć, jak projekty w sektorze VET są prowadzone w innych krajach i odpowiednio dostosować własne procedury.

Rozwój nowego projektu

Podczas projektu postaramy się lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania studentów, organizacji goszczących i wysyłających. Dzięki temu do końca projektu będziemy mogli przygotować bardziej zaawansowany projekt partnerstwa strategicznego.

Our Acheivements thus far

0
Organisations visited
0
Good practices gathered
0
Days of trainings conducted
0
International meetings compleated
pl_PLPolski